Welkom

stiller asfaltSamenwerking tussen overheid en marktpartijen biedt kansen om innovatie te stimuleren. Onder dat motto heeft Rijkswaterstaat in het voorjaar van 2006 de prijsvraag ‘Schoner, stiller en homogener asfalt’ uitgeschreven. Met deze prijsvraag heeft Rijkswaterstaat aan ingenieursbureaus, onderzoeksinstellingen en wegenbouwers gevraagd om met oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van luchtkwaliteit, geluidsreductie en levensduur van tweelaags ZOAB.

Het doel van deze prijsvraag was het ontwikkelen van asfaltverhardingen met een verbeterde samenstelling, met behoud van geluidsreductie en waarvan minder fijn stof opwervelt.

Na 5 jaar werken is de missie geslaagd: door het Innovatieprogramma Geluid (IPG) zijn nieuwe maatregelen voor reductie van geluid van spoor- en wegverkeer ingevoerd. Ze leiden tot lagere geluidniveaus en forse kostenreducties. Het IPG heeft gelopen van 2002 t/m 2007.

Het IPG investeerde 110 miljoen euro in geluidbeperkende bronmaatregelen. Nu het programma na vijf jaar stopt, roept dat de vraag op: Wat heeft het IPG bereikt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De RebelGroup Advisory onderzocht de invloed van het IPG bij de aanpak van geluidproblemen voor de periode tot en met 2020. Dit alles om een uitspraak te kunnen doen over het verwachte rendement van het IPG. Op basis van vele bronnen, waaronder talrijke interviews, heeft Peter Blok van de RebelGroup zich een beeld gevormd van de mate waarin IPG maatregelen zullen worden toegepast en de financiële gevolgen daarvan.

geluidschermDe RebelGroup concludeert dat het IPG, tussen nu en 2020, zal leiden tot een totale besparing van minimaal 290 miljoen euro. Die besparing wordt gehaald doordat het IPG alternatieve, betaalbare geluidmaatregelen biedt voor de bestaande (nog hogere) geluidschermen langs weg en spoor. Het onderzoek gaat uit van verwachte geluidmaatregelen die nodig zijn voor de rijkswegen en spoorwegen om binnen de wettelijke geluidgrenzen te blijven. Volgens Peter Blok kan deze besparing in een meer optimistisch scenario oplopen naar 610 miljoen euro. Daarnaast signaleert de RebelGroup een aanvullend maatschappelijk rendement, dat kan oplopen naar 700 miljoen euro.

Deze voorspellingen maken duidelijk dat de IPG-investering van 110 miljoen euro ruimschoots zal worden terugverdiend.

Disclaimer: deze website blikt terug op het IPG. Deze website is op geen enkele wijze verbonden aan het IPG project. De informatie op deze website is mogelijk niet actueel.

WordPress Themes